Tin tức, bài viết mới nhất về :

SGK tiếng Việt

"Nếu học tiếng Việt theo sách của tôi, anh mở trang 24 thì tôi biết 23 trang trước học thế nào"

"Nếu học tiếng Việt theo sách của tôi, anh mở trang 24 thì tôi biết 23 trang trước học thế nào"

9/11/2018 8:44:00 PM

GS Hồ Ngọc Đại nói như vậy và cho hay, học sinh phải làm thế nào để mỗi một thành tựu trong quá khứ phải được nuôi sống đứa trẻ cả đời chứ không phải học xong, thi xong là thôi.

Tags: GS Hồ Ngọc Đại, trường Thực Nghiệm, cải cách giáo dục, SGK tiếng Việt