Tin tức, bài viết mới nhất về :

SGK tiếng việt 1

Vì sao “Tiếng Việt 1-Công nghệ giáo dục” của GS Hồ Ngọc Đại chưa thể trở thành sách giáo khoa?

Vì sao “Tiếng Việt 1-Công nghệ giáo dục” của GS Hồ Ngọc Đại chưa thể trở thành sách giáo khoa?

9/11/2018 4:09:53 PM

Quanh câu chuyện tranh cãi về sách “Tiếng Việt 1-Công nghệ giáo dục”, nhiều người đặt vấn đề có hay không lợi ích nhóm, khiến công trình tâm huyết của GS Hồ Ngọc Đại trải qua 40 năm thăng...

Tags: cải cách giáo dục, SGK tiếng việt 1, công nghệ giáo dục, Giáo sư Hồ Ngọc Đại