Tin tức, bài viết mới nhất về :

SG8v1

Việt Nam ra mắt chip thương mại đầu tiên

Việt Nam ra mắt chip thương mại đầu tiên

10/6/2014 9:45:43 AM

Ngày 3/10, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế vi mạch (thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đã chính thức giới thiệu và quảng bá chip thương mại SG8V1 và ứng dụng KIT phát...

Tags: chip thương mại, chip điện tử, khoa học công nghệ, chip thương mại Việt Nam, công nghệ, SG8v1