Sẽ bỏ dấu vân tay trên thẻ CCCD, bổ sung nhiều trường hợp phải đổi CCCD gắn chip?

17/01/2023 08:48 AM | Xã hội

Dự thảo lần 2 Luật Căn cước công dân sửa đổi có đề xuất liên quan tới thay đổi một số thông tin được in trên thẻ Căn cước công dân (CCCD) và bổ sung các trường hợp phải đổi CCCD gắn chip.

Bổ sung trường hợp phải đổi CCCD gắn chip

Ngoài ra, dự thảo Luật CCCD cũng bổ sung nhiều trường hợp phải đổi CCCD gắn chip, cụ thể:

- Bổ sung các trường hợp đổi CCCD: Thay đổi thông tin về ngày, tháng sinh; khi chuyển đổi giới tính; thu hồi số định danh cá nhân; thay đổi nơi thường trú.

- Bãi bỏ các trường hợp đổi CCCD: Khi thay đổi đặc điểm nhân dạng; khi xác định lại quê quán.

- Các trường hợp như quy định cũ:

+ Đổi CCCD: Thẻ CCCD bị hư hỏng không sử dụng được; Thay đổi thông tin công dân về họ, chữ đệm, tên; Xác định lại giới tính; có sai sót thông tin trong CCCD; khi công dân có yêu cầu.

+ Cấp lại CCCD: Bị mất; Được trở lại quốc tịch Việt Nam.

Thay đổi thông tin trên CCCD gắn chip

Theo Khoản 1 Điều 19 dự thảo và quy định cũ, các thông tin in trên thẻ CCCD gắn chip bao gồm:

Đề xuất "khai tử" CMND, bỏ dấu vân tay trên CCCD gắn chip - Ảnh 1.

Như vậy, dự thảo có một số điều chỉnh như sau:

- Bỏ thông tin: Mã hoá lưu trữ thông tin, Vân tay, Đặc điểm nhận dạng.

- Sửa thông tin:

  + Từ “nơi thường trú” thành “nơi cư trú”.

  + Từ “số thẻ CCCD” thành “mã số định danh cá nhân”.

  + Từ “quê quán” thành “nơi đăng ký khai sinh”.

  + Từ “họ, chữ đệm và tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ và dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ” thành “Nơi cấp: Bộ Công an”.  

Theo Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM