Sau kiểm toán, Đất Xanh Group lỗ thêm hơn 60 tỷ đồng, tổng cộng cả năm 2020 lỗ gần 500 tỷ đồng

23/03/2021 13:52 PM | Kinh doanh

Doanh thu Đất Xanh năm 2020 giảm mạnh, xuống chỉ tương đương năm 2017.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020, với số lỗ sau thuế là 496 tỷ đồng. So với báo cáo tự lập trước đó, Đất Xanh đã ghi nhận lỗ thêm gần 64 tỷ đồng.

Công ty cho biết, nguyên nhân chủ yếu là do việc gia tăng các khoản lập dự phòng nợ phải thu từ một số đơn vị trong cùng hệ thống.

Trước đó, trong báo cáo trước và sau kiểm toán giữa năm 2020, lợi nhuận Đất Xanh cũng bị điều chỉnh mạnh, từ lãi ròng 38 tỷ đồng chuyển sang lỗ 488 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong quá trình kiểm toán, công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam xác định khoản chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong công ty LDG theo nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 16/7/2020 là sự kiến phát sinh sau niên độ và yêu cầu công ty phải trích lập dự phòng tài chính trên báo cáo tài chính hợp nhất là 526 tỷ đồng. Điều này dẫn đến việc Đất Xanh chuyển từ lãi sang lỗ.

Sau kiểm toán, Đất Xanh Group lỗ thêm hơn 60 tỷ đồng, tổng cộng cả năm 2020 lỗ gần 500 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trong cơ cấu doanh thu của Đất Xanh năm nay, mảng dịch vụ bất động sản đem về 1.932 tỷ đồng doanh thu, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Mảng hợp đồng xây dựng giảm 40% xuống 530 tỷ đồng và mảng bán căn hộ, nhà phố và đất nền giảm 80%, xuống 393 tỷ đồng.

Sau kiểm toán, Đất Xanh Group lỗ thêm hơn 60 tỷ đồng, tổng cộng cả năm 2020 lỗ gần 500 tỷ đồng - Ảnh 2.

Năm 2020, Đất Xanh đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.034 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 16% và 15% so với kết quả năm 2019. Như vậy, chỉ tiêu doanh thu của công ty hoàn thành 59% kế hoạch cả năm. Nếu so với cùng kỳ năm trước, doanh thu Đất Xanh giảm 50%.

Tại thời điểm 31/12/2020, Đất Xanh có 10.251 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng 50% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm khoảng 1.800 tỷ đồng, xuống còn 7.200 tỷ đồng.

Hà My

Từ khóa:  Đất Xanh
Cùng chuyên mục
XEM