Tin tức, bài viết mới nhất về :

sản xuất nhiên liệu sinh học

Nguồn năng lượng khổng lồ tiếp theo sẽ đến từ… biển

Nguồn năng lượng khổng lồ tiếp theo sẽ đến từ… biển

8/31/2015 1:59:35 PM

Một nguồn năng lượng sạch mới nhất, khả thi nhất có nhiều ưu điểm vượt trội các nguồn năng lượng hiện tại, gồm cả năng lượng mặt trời chính là nhiên liệu sinh học từ tảo.

Tags: nguồn năng lượng, năng lượng sạch, năng lượng mặt trời, nhiên liệu sinh học, sản xuất nhiên liệu sinh học, ánh sáng mặt trời, quy trình sản xuất, tảo biển