Tin tức, bài viết mới nhất về :

sẵn sàng chịu khổ

Nghịch lý: Đời là bể khổ, tại sao cứ vội vã lao vào đời - Học là bể khổ, tại sao cứ vội vã học cho nhanh cho xong?

Nghịch lý: Đời là bể khổ, tại sao cứ vội vã lao vào đời - Học là bể khổ, tại sao cứ vội vã học cho nhanh cho xong?

8/22/2018 11:17:00 AM

Hai nỗi khổ, một cái giúp chúng ta học cách hài lòng, vui sướng trước nghịch cảnh; một thứ trì hoãn niềm vui của chúng ta, trước khi trao cho chúng ta niềm vui trọn vẹn.

Tags: Đời là bể khổ, sẵn sàng chịu khổ, mở rộng tầm mắt, khoảng cách giữa người với người, thực tế ảo