Tin tức, bài viết mới nhất về :

sân golf Phan Thiết

Thủ tướng quyết định huỷ xây sân golf Phan Thiết

Thủ tướng quyết định huỷ xây sân golf Phan Thiết

10/28/2014 1:00:00 PM

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Tags: xây sân golf, sân golf Phan Thiết, thủ tướng quyết định hủy xây sân golf, quyết định của thủ tướng, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bình Thuận, sân golf