Tin tức, bài viết mới nhất về :

sắc đẹp CEO

CEO càng đẹp, giá cổ phiếu càng cao

CEO càng đẹp, giá cổ phiếu càng cao

1/6/2014 10:16:01 AM

Mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa sắc đẹp của CEO và thành công của doanh nghiệp.

Tags: M&A, sếp, lãnh đạo, tố chất, hình thức, giá cổ phiếu, thành công doanh nghiệp, sắc đẹp CEO, vẻ bề ngoài