Tin tức, bài viết mới nhất về :

rút tiền mặt phải trả phí

Rút tiền mặt sẽ phải trả phí

Rút tiền mặt sẽ phải trả phí

6/11/2014 9:22:32 AM

Dự thảo Thông tư Quy định phí dịch vụ tiền mặt quy định các tổ chức tín dụng được quyền ấn định mức phí rút tiền mặt không vượt quá 0,05% tổng giá trị tiền mặt rút ra từ tài khoản thanh...

Tags: ngân hàng nhà nước, phí rút tiền, tài khoản thanh toán, ấn định mức phú rút tiền, rút tiền mặt phải trả phí