Tin tức, bài viết mới nhất về :

RMB

[Infographic] Nhìn lại một thập kỷ biến động của đồng Nhân dân tệ

[Infographic] Nhìn lại một thập kỷ biến động của đồng Nhân dân tệ

8/14/2015 2:59:33 PM

Tỷ giá đồng nội tệ Trung Quốc biến động theo từng quyết định lớn, nhỏ trên thị trường tài chính.

Tags: đồng nhân dân tệ, nhân dân tệ, NDT, RMB, USD, thị trường, tiền tệ