Tin tức, bài viết mới nhất về :

quyết toán thuế 2014

Chậm nộp quyết toán thuế, doanh nghiệp có thể bị xử phạt tới 200 triệu đồng

Chậm nộp quyết toán thuế, doanh nghiệp có thể bị xử phạt tới 200 triệu đồng

3/27/2014 9:54:57 AM

Đến ngày 1/4, nếu tổ chức, DN chưa nộp quyết toán thuế năm 2013 có thể bị xử phạt vi phạm hành chính tối đa đến 200 triệu đồng; các cá nhân đến 100 triệu đồng

Tags: doanh nghiệp, thuế TNDN, quyết toán thuế, quyết toán thuế 2014