Tin tức, bài viết mới nhất về :

Quý trọng nhân viên

Đặt nhân viên lên trước khách hàng

Đặt nhân viên lên trước khách hàng

26/01/2015 03:24:18 PM

Quan niệm “Khách hàng luôn luôn đúng” hay “Khách hàng là ưu tiên hàng đầu” (Customer First) có lẽ không còn mới mẻ gì đối với đa số doanh nghiệp.

Tags: khách hàng , doanh nghiệp , nhân viên , chăm sóc khách hàng , quý trọng nhân viên , quản trị