Tin tức, bài viết mới nhất về :

quốc gia khác nhau

[Infographic] Quy tắc ứng xử tại một số quốc gia trên thế giới nhất định phải biết

[Infographic] Quy tắc ứng xử tại một số quốc gia trên thế giới nhất định phải biết

7/19/2015 11:11:31 PM

Các quốc gia khác nhau sẽ có phong tục tập quán khác nhau. Chính vì vậy, rất có thể một cử chỉ tay có thể vô hại tại quốc gia này nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột ở quốc gia khác....

Tags: quy tắc ứng xử, phong tục tập quán, quốc gia khác nhau, ăn bằng tay, ấn độ, pháp