Tin tức, bài viết mới nhất về :

quanh hệ

Giao thương với Nhật mang lại nhiều lợi ích nhất

Giao thương với Nhật mang lại nhiều lợi ích nhất

9/1/2014 8:46:58 AM

Trong các nước Việt Nam đang có quan hệ ngoại thương, Nhật Bản vẫn đang là thị trường đem lại nhiều lợi ích nhất cả về xuất khẩu và cả về nhập khẩu.

Tags: thị trường, việt nam, xuất khẩu, nhật bản, nhập khẩu, giao thương, quanh hệ