Quảng Ngãi chỉ đạo "nóng" giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất

27/04/2018 22:01 PM | Bất động sản

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có ý kiến​ chỉ đạo liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất theo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 427-TB/TU ngày 17/4/2018.

Theo đó, yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và KCN Quảng Ngãi (Ban quản lý)  phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Bình Sơn và các ngành chức năng của tỉnh khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1A của Dự án.

Chậm nhất đến 15/5/2018 bàn giao khoảng 100 ha mặt bằng sạch và đến 30/9/2018 phải bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch giai đoạn 1A cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án.

Trước mắt, phải tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc để bàn giao phần diện tích thuộc hành lang kỹ thuật và dãi cây xanh, khu xử lý nước thải và đường vào khu xử lý nước thải chậm nhất ngày 30/4/2018 để Nhà đầu tư triển khai thực hiện Dự án.

Chậm nhất đến 30/9/2018 phải hoàn thành giai đoạn 1 khu tái định cư Mẫu Trạch. Song song với việc thực hiện giai đoạn 1, Ban Quản lý khẩn trương đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu) xem xét, cho chủ trương thực hiện giai đoạn 2 (mở rộng) để đủ đất tái định cư phục vụ Dự án cả giai đoạn 1A và giai đoạn 1B.

Trên cơ sở kế hoạch tiến độ thi công Dự án của Nhà đầu tư, thành lập Tổ hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai thi công Dự án bảo đảm tiến độ đề ra.

Song song đó, Trưởng Ban quản lý chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc kiểm tra, đôn đốc và thực hiện các nội dung công việc, đảm bảo về các mốc tiến độ nêu trên.

Yêu cầu UBND huyện Bình Sơn, các xã và các ngành chức năng của huyện chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của huyện; tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng chấp hành nghiêm chủ trương của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để Nhà đầu tư triển khai thực hiện Dự án.

UBNF tỉnh cũng đề nghị Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt xây dựng Kế hoạch cam kết với tiến độ thực hiện Dự án gửi UBND tỉnh, Ban Quản lý để theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Những trường hợp vướng mặt bằng, có tranh chấp mà Nhà đầu tư không tự thực hiện được, cần có sự hỗ trợ của Ban quản lý, chính quyền địa phương thì công ty lập Kế hoạch đề xuất cụ thể, báo cáo Ban quản lý, UBND huyện Bình Sơn để được hỗ trợ, phối hợp thực hiện.

Đồng thời, yêu cầu công ty tập trung hoàn thiện các thủ tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; tích cực kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp sớm đưa dự án vào hoạt động.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng sạch khoảng 100 ha, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn trả cho ngân sách tỉnh ít nhất 50% kinh phí bồi thường ngân sách tỉnh đã chi trả, đồng thời hoàn trả phần kinh phí còn lại sau khi nhận bàn giao mặt bằng sạch giai đoạn 1A của dự án trong tháng 9/2018.

Giao Ban Quản lý lập thủ tục ứng trước 100 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Theo Gia Khang

Cùng chuyên mục
XEM