Tin tức, bài viết mới nhất về :

quang năng

Sản xuất năng lượng mặt trời từ... nước

Sản xuất năng lượng mặt trời từ... nước

9/25/2015 9:30:00 AM

Một thí nghiệm khoa học có thể thay đổi toàn bộ ngành năng lượng trong tương lai.

Tags: năng lượng mặt trời, ngành năng lượng, nhà khoa học, năng lượng điện, quang năng, nước