Lệch số liệu GDP: Tổng cục Thống kê nói tính đúng

13/01/2016 11:12 AM | Quản trị

Về vấn đề này, chuyên gia Vũ Đình Ánh cho rằng nếu GDP năm 2015 là trên 4,4 triệu tỷ như Bộ Tài chính công bố trên cổng thông tin của bộ này thì bội chi ngân sách chỉ 5%, trong khi nếu GDP là 4,1 triệu tỷ thì bội chi ngân sách là 5,4% - vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Trước việc dư luận băn khoăn con số GDP do Bộ Tài chính công bố trên 4,4 triệu tỷ trong khi Tổng cục Thống kê (thuộc Bộ Kế hoạch - đầu tư) tính toán chỉ có 4,1 triệu tỷ đồng - chênh lệch 300.000 tỷ, trả lời Tuổi Trẻ, ông Hà Quang Tuyến, vụ trưởng Vụ Thống kê hệ thống tài khoản quốc gia (Tổng cục Thống kê), khẳng định cách tính của Tổng cục Thống kê là chính xác.

Ông Tuyến nói: chưa biết cách tính của Bộ Tài chính như thế nào nhưng chênh lệch có thể do nhiều nguyên nhân. Nếu Bộ Tài chính tính toán dựa trên chỉ số CPI dự báo 2015 tăng khoảng 2% thì đương nhiên con số sẽ lớn.

Thực tế chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2015 chỉ tăng khoảng 0,6%. Nếu lấy mức giá thấp này, quy mô GDP sẽ giảm xuống và Tổng cục Thống kê dùng chỉ số CPI để tính GDP là 0,6 chứ không phải mức dự báo 2%.

Ông Tuyến nêu con số GDP do Tổng cục Thống kê vừa công bố mới là số liệu ước tính, theo quy định, đến tháng 3 sẽ có số liệu sơ bộ và đến tháng 11/2016 sẽ có số liệu thống kê chính thức cho năm 2015. Tuy nhiên, ông Tuyến nêu số liệu chính thức sẽ không có thay đổi nhiều.

Đại diện Bộ Tài chính, ông Võ Thành Hưng - Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước - giải thích về nguyên tắc GDP phải do Bộ Kế hoạch - đầu tư tính toán và công bố chứ Bộ Tài chính không có chức năng tính toán chỉ số này.

Con số 4,4 triệu tỷ mà Bộ Tài chính đưa ra là được Bộ Kế hoạch - đầu tư cung cấp vào tháng 8/2015, thời điểm làm dự toán ngân sách năm 2016. Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Kế hoạch - đầu tư cung cấp số liệu chính thức GDP năm 2015.

Về vấn đề này, chuyên gia Vũ Đình Ánh cho rằng nếu GDP năm 2015 là trên 4,4 triệu tỷ như Bộ Tài chính công bố trên cổng thông tin của bộ này thì bội chi ngân sách chỉ 5%, trong khi nếu GDP là 4,1 triệu tỷ thì bội chi ngân sách là 5,4% - vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Theo C.V.Kình-L.Thanh

Cùng chuyên mục
XEM