Tin tức, bài viết mới nhất về :

quả báo

Nghề cầm đồ có bị quả báo không?

Nghề cầm đồ có bị quả báo không?

2/25/2013 3:19:31 PM

Cầm đồ là công việc làm ăn chính đáng và hợp pháp nhưng điều quan trọng cần lưu tâm là ý thức về đạo đức kinh doanh...

Tags: quả báo, đạo đức kinh doanh, hợp pháp, cầm đồ