Tin tức, bài viết mới nhất về :

​Xe dân mua, đường dân làm, sao lại thu phí?

​Xe dân mua, đường dân làm, sao lại thu phí?

5/29/2015 4:04:17 PM

Câu hỏi này được đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm đặt ra trong một trường hợp cụ thể tại TP.HCM để minh chứng cho sự vô lý của phí đường bộ.

Tags: phí và lệ phí, phí đường bộ, phí xe máy, Luật, Bộ tài chính, cư dân