Sướng như làm hộ chiếu ở Hà Nội

03/07/2015 11:20 AM | Pháp luật

Mặc câu cửa miệng "Hà Nội không vội được đâu", Hà Nội hiện là một trong những thành phố đi đầu trong việc thực hiện cơ chế một cửa, đặc biệt là thủ tục hành chính, trong đó có việc làm hộ chiêu cho người dân.

THỦ TỤC ĐƠN GIẢN - NHANH CHÓNG
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm