Tin tức, bài viết mới nhất về :

Honda Việt Nam bất ngờ thay 'tướng'

Honda Việt Nam bất ngờ thay 'tướng'

02/03/2014 10:03:24 AM

Kể từ ngày 1/3, ông Masayuki Igrashi thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam.