Tin tức, bài viết mới nhất về :

Ông chủ nhỏ

Bạn đã sẵn sàng tư duy như một ông chủ lớn hay vẫn chỉ mãi nhỏ bé bước theo những lối mòn có sẵn?

Bạn đã sẵn sàng tư duy như một ông chủ lớn hay vẫn chỉ mãi nhỏ bé bước theo những lối mòn có sẵn?

24/12/2016 07:31:32 AM

Trong kinh doanh, nếu biết cách khai thác từ một góc độ và phương thức mới thì có thể mang về lợi nhuận rất cao.

Tags: kinh doanh , tư duy kinh doanh theo lối mòn , ông chủ nhỏ