Tin tức, bài viết mới nhất về :

Giáo sư đại học Mỹ: Dồn hết sức lực để tìm kiếm, theo đuổi đam mê của bản thân chưa chắc mang lại thành công

Giáo sư đại học Mỹ: Dồn hết sức lực để tìm kiếm, theo đuổi đam mê của bản thân chưa chắc mang lại thành công

18/10/2018 02:45:00 PM

Thay vì tìm kiếm niềm đam mê thực sự duy nhất, những sinh viên khôn ngoan hiểu rằng sở thích, chuyên môn và thậm chí niềm đam mê có thể được tu luyện thông qua trải nghiệm, kiên trì và làm việc chăm chỉ.

Tags: con đường dẫn tới thành công , nỗ lực thành công , tìm kiếm công việc , nuôi dưỡng đam mê , thay đổi tư duy , giới hạn tiềm năng , phát triển sự nghiệp