Tin tức, bài viết mới nhất về :

nội tạng nhân tạo

MIT chế tạo ra nội tạng nhân tạo, có thể tháo lắp gọn vào bảng mạch như linh kiện điện tử

MIT chế tạo ra nội tạng nhân tạo, có thể tháo lắp gọn vào bảng mạch như linh kiện điện tử

3/15/2018 2:00:00 PM

Các nhà nghiên cứu của MIT mới đây đã chế tạo ra được nội tạng nhân tạo, có thể tháo và lắp vào bảng mạch như linh kiện điện tử để dùng cho các thử nghiệm thuốc thay cho việc dùng chuột...

Tags: nội tạng, khoa học, nghiên cứu, nhân tạo, nội tạng nhân tạo