Tin tức, bài viết mới nhất về :

nối nghiệp

Chuyện “bad boy” và “good boy” nối nghiệp ở những trong công ty gia đình nổi tiếng nhất Việt Nam

Chuyện “bad boy” và “good boy” nối nghiệp ở những trong công ty gia đình nổi tiếng nhất Việt Nam

11/10/2020 10:24:34 AM

Nếu có nhiều F2 ở những công ty gia đình nổi tiếng được biết đến với ý chí, tài năng và trưởng thành vượt bậc sau khủng hoảng của gia đình thì cũng có những thiếu gia nổi tiếng với hình...

Tags: công ty gia đình, nối nghiệp

Chuyện nối nghiệp ở những công ty gia đình nổi tiếng nhất Việt Nam

Chuyện nối nghiệp ở những công ty gia đình nổi tiếng nhất Việt Nam

10/31/2020 2:15:00 PM

Ở hầu hết các công ty gia đình nổi tiếng nhất Việt Nam, thế hệ thứ nhất (F1) vẫn là những người điều hành trực tiếp và che phủ “cái bóng” lên người nối nghiệp. Thế nhưng, một vài người đã...

Tags: công ty gia đình, người thừa kế, Trần Mộng Hùng, trích lập dự phòng, Trần Hùng Huy, Nguyễn Thanh Toại, nối nghiệp

Những gia tộc kinh doanh lừng lẫy thế giới

Những gia tộc kinh doanh lừng lẫy thế giới

1/19/2015 3:35:45 PM

Đừng bao giờ làm kinh doanh với bạn bè hoặc người thân gia đình. Nhưng các gia tộc kinh doanh nổi tiếng vẫn tồn tại nhiều đời với mô hình đó.

Tags: gia tộc kinh doanh, thế giới, gia đình, tập đoàn, công ty, nối nghiệp, Walmart