Những đoạn đối thoại thú vị giữa 2 ông Kim Jong-un và Moon Jae-in ở thượng đỉnh liên Triều

28/04/2018 18:30 PM | Xã hội

Hai nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Moon Jae-in đã có sự tương tác khá ăn ý trong lần đầu tiên gặp mặt tại Bàn Môn Điếm.

 Những đoạn đối thoại thú vị giữa 2 ông Kim Jong-un và Moon Jae-in ở thượng đỉnh liên Triều  - Ảnh 1.
 Những đoạn đối thoại thú vị giữa 2 ông Kim Jong-un và Moon Jae-in ở thượng đỉnh liên Triều  - Ảnh 2.
 Những đoạn đối thoại thú vị giữa 2 ông Kim Jong-un và Moon Jae-in ở thượng đỉnh liên Triều  - Ảnh 3.
 Những đoạn đối thoại thú vị giữa 2 ông Kim Jong-un và Moon Jae-in ở thượng đỉnh liên Triều  - Ảnh 4.
 Những đoạn đối thoại thú vị giữa 2 ông Kim Jong-un và Moon Jae-in ở thượng đỉnh liên Triều  - Ảnh 5.
 Những đoạn đối thoại thú vị giữa 2 ông Kim Jong-un và Moon Jae-in ở thượng đỉnh liên Triều  - Ảnh 6.
 Những đoạn đối thoại thú vị giữa 2 ông Kim Jong-un và Moon Jae-in ở thượng đỉnh liên Triều  - Ảnh 7.
 Những đoạn đối thoại thú vị giữa 2 ông Kim Jong-un và Moon Jae-in ở thượng đỉnh liên Triều  - Ảnh 8.

Theo Thủy Thu - Đỗ Linh

Cùng chuyên mục
XEM