Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi quý 4 cao kỷ lục trong lịch sử, gửi ngân hàng gần 1.000 tỷ đồng

16/01/2023 15:01 PM | Kinh doanh

Đây cũng là quý thứ 5 liên tiếp lợi nhuận của BMP tăng trưởng dương so với quý liền trước.

Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi quý 4 cao kỷ lục trong lịch sử, gửi ngân hàng gần 1.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

CTCP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán: BMP) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 1.408 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí giá vốn hàng bán lại giảm mạnh 18% giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 20% lên 34% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 475 tỷ đồng trong quý 4.

Doanh thu tài chính tăng 33% so với cùng kỳ năm 2021 lên mức 18 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tiết giảm 4% còn 39 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 40% lên 117 tỷ đồng; ngược lại chi phí QLDN trong quý 4 lại giảm 4% còn 26 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí khác, Nhựa Bình Minh ghi nhận LNST quý 4 tăng gấp 2,2 lần cùng kỳ lên mức 248 tỷ đồng. Đây là mức lãi trong một quý cao nhất doanh nghiệp này từng ghi nhận và là quý thứ 5 liên tiếp lợi nhuận tăng trưởng dương so với quý liền trước.

Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi quý 4 cao kỷ lục trong lịch sử, gửi ngân hàng gần 1.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Lũy kế cả năm 2022, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần vượt mức 5.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng gấp 3,3 lần năm trước lên mức 696 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu EPS cải thiện đáng kể, từ 2.619 đồng lên 8.505 đồng.

Năm 2022, công ty lên kế hoạch doanh thu 5.680 tỷ và LNST 448 tỷ đồng. Như vậy so với mục tiêu đề ra, thực tế thì Nhựa Bình Mình đã hoàn thành 102% kế hoạch doanh thu và vượt hơn 55% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi quý 4 cao kỷ lục trong lịch sử, gửi ngân hàng gần 1.000 tỷ đồng - Ảnh 3.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đã tăng gần 202 tỷ (7%) so với đầu năm lên 3.040 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho cuối kỳ đạt 571 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản. Đặc biêt, doanh nghiệp có gần 997 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, chiếm tới gần 33% tổng tài sản.

Về nợ, BMP ghi nhận nợ phải trả hơn 416 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn chỉ hơn 55 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2022 đạt 2.623 tỷ đồng, doanh nghiệp có 1.157 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và hơn 600 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân phối.

Trên thị trường, chốt phiên 13/1 thị giá BMP đạt 60.600 đồng/cp.

Nhựa Bình Minh (BMP) báo lãi quý 4 cao kỷ lục trong lịch sử, gửi ngân hàng gần 1.000 tỷ đồng - Ảnh 4.

Theo Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM