Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nhân viên tại mỹ

1/2 số nhân viên hiện nay tại Mỹ sẽ được thay thế bằng robot?

1/2 số nhân viên hiện nay tại Mỹ sẽ được thay thế bằng robot?

28/03/2014 03:34:40 PM

"Chúng ta đang chứng kiến sự thiếu hụt trong lực lượng lao động trong lĩnh vực IT"