Cảng Sài Gòn có Chủ tịch và Tổng giám đốc mới

28/09/2015 20:29 PM | Nhân vật

Ngày 28/9, tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất thành lập CTCP Cảng Sài Gòn của Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn, HĐQT Cảng Sài Gòn đã tiến hành bầu cử Chủ tịch, Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 28/9, tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất thành lập CTCP Cảng Sài Gòn của Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn, HĐQT Cảng Sài Gòn đã tiến hành bầu cử Chủ tịch, Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kết quả, ông Huỳnh Văn Cường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Ông Cường sinh năm 1974, trình độ Cử nhân Kinh tế tại Đại học Kinh tế TPHCM, Thạc sỹ Kinh tế Phát triển tại Đại học Kinh tế - Viện ISS Hà Lan.

Ông Cường là thành viên Cảng Sài Gòn từ tháng 3/2001. Từ tháng 4/2008 đến tháng 3/2012, ông là Giám đốc Trung tâm Kinh doanh BĐS Cảng Sài Gòn trực thuộc Cảng Sài Gòn. Ông cũng giữ chức Giám đốc Sàn giao dịch BĐS Cảng Sài Gòn trực thuộc Cảng Sài Gòn từ thàng 11/2010 đến nay. Từ tháng 6/2011 đến nay, ông giữ chức Phó TGĐ Cảng Sài Gòn và là thành viên HĐTV Cảng Sài Gòn từ tháng 8/2013 đến nay.

Ngoài ra, ông Võ Hoàng Giang cũng được bầu làm Tổng Giám đốc Cảng Sài Gòn. Ông Giang sinh năm 1963, trình độ Kỹ sư Cơ khí, Cử nhân Quản trị kinh doanh. Ông là thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Sài Gòn từ năm 2013 đến nay.

Danh sách thành viên trúng cử HĐQT Cảng Sài Gòn nhiệm kỳ mới gồm 9 thành viên: ông Huỳnh Văn Cường, bà Bùi Như Ý (Phó TGĐ Vietinbank), ông Võ Hoàng Giang, ông Nguyễn Ngọc Tới, ông Hồ Lương Quân, ông Nguyễn Văn Phương, ông Nguyễn Quý Hà, ông Phạm Anh Tuấn và bà Lê Thu Thủy (Phó TGD Seabank).

Trong năm 2015, Cảng Sài Gòn đặt kế hoạch sản lượng hàng hóa 9,9 triệu tấn, doanh thu 992,5 tỷ đồng, lãi sau thuế 64,2 tỷ đồng và không chia cổ tức. Riêng 9 tháng đầu năm, Cảng Sài Gòn đã khai thác được 7,6 triệu tấn hàng hóa, 700,7 tỷ đồng doanh thu và 47,5 tỷ đồng lãi sau thuế, đạt 74% kế hoạch lãi cả năm.

Lãnh đạo Cảng Sài Gòn cho hay, thủ tục đăng ký cổ phiếu để lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đang được tiến hành và sẽ được hoàn tất trong năm nay. Sau đó công ty sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM.

Duy Khánh

Cùng chuyên mục
XEM