Nhà đầu tư chứng khoán chính thức được bán cổ phiếu, nhận tiền sớm hơn 1 ngày

19/08/2022 17:57 PM | Kinh doanh

Theo quy chế mới được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ban hành, từ 29/8, nhà đầu tư chính thức được giao dịch cổ phiếu với chu kỳ rút gọn T+1.5 thay vì T+3 trước đó.

Như vậy, nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu sớm hơn 1 ngày, và tiền cũng về tài khoản sớm hơn 1 ngày.

Cụ thể, nhà đầu tư có thể bán chứng khoán mua ngày T+0 ngay trong phiên giao dịch chiều ngày T+2 thay vì chờ đến ngày T+3 như trước đây.

Theo quy chế mới, thời gian ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền và VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán được điều chỉnh từ 15h30-16h00 lên 11h00-11h30 ngày T+2 (trường hợp có phát sinh thành viên lưu ký mất khả năng thanh toán tiền thì thời gian hoàn tất thanh toán chậm nhất là 12h00).

Thành viên lưu ký phải thực hiện phân bổ tiền và chứng khoán cho khách hàng ngay sau khi ngân hàng hoàn tất thanh toán tiền và VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán, đảm bảo hoàn tất trước 13h ngày thanh toán; đồng thời thông báo cho VSD về kết quả thực hiện chậm nhất 16h30 cùng ngày.

Đồng thời, quy chế bổ sung một số trường hợp xử lý vi phạm do vi phạm quy định Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán để tăng cường quản lý rủi ro từ việc điều chỉnh thời gian hoàn tất thanh toán giao dịch chứng khoán.

Quy chế mới có hiệu lực từ ngày 29/8, theo đó nhà đầu tư có giao dịch mua, bán chứng khoán ngày 25/8 (ngày T+0) sẽ nhận được chứng khoán, tiền trước 13h ngày 29/8 (ngày T+2) để thực hiện mua, bán chứng khoán trong phiên giao dịch buổi chiều cùng ngày.

Việt Linh

Cùng chuyên mục
XEM