Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nguyên tắc nổi tiếng

5 nguyên tắc nổi tiếng của những nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới

5 nguyên tắc nổi tiếng của những nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới

30/11/2016 10:33:17 AM

"Anh đúng hay anh sai, điều đó không quan trọng, cái chính là anh kiếm được bao nhiêu khi anh đúng và mất bao nhiêu khi anh sai", nhà đầu tư vĩ đại George Soros nói.

Tags: nhà đầu tư , nguyên tắc nổi tiếng