Tin tức, bài viết mới nhất về :

Doanh nghiệp sợ nhất thanh tra thuế

Doanh nghiệp sợ nhất thanh tra thuế

6/29/2015 3:19:20 PM

Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Minh Thảo, phó trưởng Ban môi trường kinh doanh Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM), khi nhận định về nỗi khổ của doanh nghiệp (DN) liên quan đến...

Tags: thuế, thanh tra thuế, cán bộ thuế, hộ kinh doanh, DN nhỏ, cơ quan thuế, doanh thu, thương hiệu, thị trường, pháp luật, bồi dưỡng, lót tay, vòi vĩnh, nguy cơ tham nhũng, quản lý kinh tế