Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nguồn gốc của biểu tượng $

Nguồn gốc của biểu tượng $

8/5/2014 2:01:00 PM

Biểu tượng bắt đầu xuất hiện vào những năm 1770, trong các tài liệu của những người Mỹ gốc Anh có kinh doanh buôn bán với người Mỹ gốc Tây Ban Nha.

Tags: USD, dollar, đô la, $, peso, nguồn gốc biểu tượng $, biểu tượng $