Tin tức, bài viết mới nhất về :

Người Việt hải ngoại

Người Việt ngày càng nhận nhiều kiều hối chảy về từ Mỹ

Người Việt ngày càng nhận nhiều kiều hối chảy về từ Mỹ

5/23/2016 3:11:34 PM

Tính đến cuối năm 2015, mức kiều hối về Việt Nam đạt khoảng 12,25 tỷ USD. Hơn 1/2 trong số này là kiều hối từ Mỹ, chiếm 7 tỷ USD.

Tags: người Việt Nam, xóa đói giảm nghèo, cán cân thương mại, ngân hàng thế giới, châu á - Thái bình dương, Người Việt hải ngoại, kinh tế Việt Nam, Gửi tiết kiệm, bộ ngoại giao