Tin tức, bài viết mới nhất về :

người hưởng lợi

Ai hưởng lợi từ xung đột tại Gaza?

Ai hưởng lợi từ xung đột tại Gaza?

8/11/2014 4:43:25 PM

Người được lợi nhiều nhất chưa chắc đã phải là các bên đang tham chiến tại Gaza. Có một câu tục ngữ cổ của châu Phi rằng khi những con voi chiến đấu, cỏ dưới chân chúng sẽ bị dẫm nát.

Tags: tham chiến, người hưởng lợi, ai hưởng lợi, gaza, xung đột dải gaza

Ai hưởng lợi khi Argentina vỡ nợ?

Ai hưởng lợi khi Argentina vỡ nợ?

8/1/2014 3:36:39 PM

Các chủ nợ chưa chắc là người hưởng lợi khi Argentina vỡ nợ vì họ đã mất đi công cụ quyền lực nhất của mình đối với Buenos Aires: sự đe dọa vỡ nợ.

Tags: vỡ nợ, chủ nợ, argentina, người hưởng lợi, ai hưởng lợi, đe dọa vỡ nợ