Người dùng phần mềm Internet Banking buộc phải đổi mã khóa bí mật ngay lần đầu đăng nhập

28/12/2018 08:47 AM | Kinh doanh

Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, phần mềm ứng dụng Internet Banking phải có tính năng bắt buộc khách hàng thay đổi mã khóa bí mật ngay lần đăng nhập đầu tiên; khóa tài khoản truy cập trong trường hợp bị nhập sai mã khóa bí mật liên tiếp quá số lần quy định.

Thông tư 35/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành ngày 24/12. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2019.

Theo Thông tư mới, nguyên tắc chung về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống CNTT cho việc cung cấp dịch vụ Internet Banking đã được sửa đổi, bổ sung, bao gồm: Hệ thống Internet Bankinh là hệ thống thông tin quan trọng của theo quy định của NHNN về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng; Đảm bảo tính bí mật, tính toàn vẹn của thông tin khách hàng; đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống Internet Banking để cung cấp dịch vụ một cách liên lục; Thông tin giao dịch của khách hàng được đánh giá mức độ rủi ro theo từng nhóm khách hàng, loại giao dịch, hạn mức giao dịch và trên cơ sở đó cung cấp biện pháp xác thực giao dịch phù hợp cho khách hàng lựa chọn; Thực hiện kiểm tra, đánh giá an ninh, bảo mật hệ thống Internet Banking theo định kỳ hàng năm;

Thường xuyên nhận dạng rủi ro, nguy cơ gây ra rủi ro và xác định nguyên nhân gây ra rủi ro, kịp thời có biện pháp phòng ngừa, kiểm soát và xử lý rủi ro trong cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet; Các trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật CNTT cung cấp dịch vụ Internet Banking phải có bản quyền, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; với các trang thiết bị sắp hết vòng đời sản phẩm và sẽ không được nhà sản xuất tiếp tục hỗ trợ, đơn vị phải có kế hoạch nâng cấp, thay thế theo thông báo của nhà sản xuất, bảo đảm các trang thiết bị hạ tầng có khả năng cài đặt phiên bản phần mềm mới.

Thông tư mới của NHNN cũng sửa đổi, bổ sung các quy định: Thông tin khách hàng không được lưu trữ tại phân vùng kết nối Internet và phân vùng DMZ (khoản 3 Điều 4); Đường truyền kết nối Internet cung cấp dịch vụ phải bảo đảm tính sẵn sàng cao và khả năng cung cấp dịch vụ liên tục (khoản 10 Điều 4); Hệ thống Internet Banking phải có cơ sở dữ liệu dự phòng thảm họa có khả năng thay thế cơ sở dữ liệu chính và bảo đảm không mất dữ liệu giao dịch trực tuyến của khách hang (khoản 2 Điều 6); Kiểm soát phiên giao dịch: hệ thống có cơ chế tự động ngắt phiên giao dịch khi người sử dụng không thao tác trong một khoảng thời gian do đơn vị quy định hoặc áp dụng các biện pháp bảo vệ khác (điểm c khoản 6 Điều 7);

Đối với khách hàng là tổ chức, theo quy định mới, phần mềm ứng dụng được thiết kế để đảm bảo việc thực hiện giao dịch bao gồm tối thiểu hai bước: tạo, phê duyệt giao dịch và được thực hiện bởi những người khác nhau. Trong trường hợp khách hàng là tổ chức được pháp luật cho phép áp dụng chế độ kế toán đơn giản, việc thực hiện giao dịch tương tự như khách hàng cá nhân (điểm d khoản 6 Điều 7); Phần mềm ứng dụng phải xác thực người dùng khi truy cập và không có tính năng ghi nhớ mã khóa truy cập. Trường hợp xác thực sai liên tiếp quá số lần do đơn vị quy định, phần mềm ứng dụng phải tự động khoá tạm thời không cho người dùng tiếp tục sử dụng (khoản 3 Điều 8).

Với việc truy cập hệ thống Internet Banking bằng trình duyệt, tại Thông tư mới, NHNN bổ sung quy định đơn vị phải có biện pháp chống đăng nhập tự động.

Đáng chú ý, với quy định về xác thực khách hàng truy cập dịch vụ Internet Banking, Thông tư mới đã sửa đổi, bổ sung: "Phần mềm ứng dụng Internet Banking phải có tính năng bắt buộc khách hàng thay đổi mã khóa bí mật ngay lần đăng nhập đầu tiên; khóa tài khoản truy cập trong trường hợp bị nhập sai mã khóa bí mật liên tiếp quá số lần do đơn vị quy định. Đơn vị chỉ mở khóa tài khoản khi khách hàng yêu cầu và phải xác thực khách hàng trước khi thực hiện mở khóa tài khoản, bảo đảm chống gian lận, giả mạo".

Cũng theo quy định mới được NHNN sửa đổi, bổ sung: đơn vị phải thiết lập chính sách hạn chế truy cập Internet đối với các máy tính thực hiện quản trị, giám sát hệ thống Internet Banking. Trường hợp cần phải kết nối Internet để phục vụ công việc, đơn vị phải đánh giá rủi ro cho việc kết nối Internet; áp dụng các biện pháp kiểm soát cho việc kết nối; phương án thực hiện phải được người có thẩm quyền tại đơn vị phê duyệt. Thông tin bí mật của khách hàng khi lưu trữ phải áp dụng các biện pháp mã hóa hoặc che dấu để đảm bảo tính bí mật.

Cùng với đó, NHNN còn bổ sung quy định trong việc quản lý lỗ hổng, điểm yếu về mặt kỹ thuật, cụ thể, phải cập nhật thông tin các lỗ hổng bảo mật được công bố có liên quan đến phần mềm hệ thống, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng theo thông tin từ Hệ thống tính điểm lỗ hổng phổ biến (Common Vulnerability Scoring System version 3 – CVSS v3).

Việc thực hiện triển khai cập nhật các bản vá bảo mật hoặc các biện pháp phòng ngừa kịp thời phải đáp ứng các tiêu chí: trong vòng 1 tháng sau khi công bố với lỗ hổng bảo mật được đánh giá ở mức nghiêm trọng (tương đương với CVSS v3 điểm từ 9.0 trở lên); trong vòng 2 tháng sau khi công bố với lỗ hổng bảo mật được đánh giá ở mức cao (tương đương với CVSS v3 điểm từ 7.0 đến 8.9); khoảng thời gian do đơn vị tự quyết định với lỗ hổng bảo mật được đánh giá ở mức trung bình hoặc thấp (tương đương với CVSS v3 điểm nhỏ hơn 7.0).

Cùng với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-NHNN, NHNN còn bãi bỏ khoản 7 Điều 4 và khoản 1 Điều 10 của Thông tư này. Đồng thời, thay đổi cụm từ "Cục Công nghệ tin học" thành cụm từ "Cục Công nghệ thông tin" tại các Điều 20, 21 và 23 Thông tư 35/2016/TT-NHNN.

Theo M.T

Cùng chuyên mục
XEM