Người dùng chú ý: Nhiều ngân hàng điều chỉnh thời gian chuyển tiền trên App dịp Tết Dương lịch 2022

28/12/2021 10:41 AM | Kinh doanh

Nhiều ngân hàng vừa thông báo giờ Cut-off time trên kênh ngân hàng điện tử trong dịp cao điểm quyết toán cuối năm 2021.

Nhiều ngân hàng lớn mới đây đã thông báo về thời gian hoạt động của dịch vụ chuyển tiền, thanh toán trong những ngày cuối năm, cao điểm dịp quyết toán năm 2021. Điều này nhằm đảo bảo tối đa nhu cầu thanh toán của khách hàng tăng mạnh trong thời điểm cuối năm trên kênh ngân hàng điện tử.

Cụ thể, Vietcombank thông báo các khung giờ Cut-off time từ ngày 24-31/12/2021. Cut-off time là thời hạn cuối cùng trong ngày để Vietcombank hạch toán Lệnh chuyển tiền đi của khách hàng. Các lệnh chuyển tiền được VCB nhận được trước giờ cut-off time sẽ được chuyển đi trong ngày. Các lệnh chuyển tiền được VCB nhận được sau giờ cut-off time, VCB sẽ chuyển đi vào ngày làm việc tiếp theo.

Theo đó, thời gian hoạt động của dịch vụ chuyển tiền trong lãnh thổ Việt Nam, thu nộp ngân sách nhà nước và các khoản phải thu khác chuyển đến Kho bạc nhà nước VCB trong thời gian quyết toán năm 2021 như sau:

Ngày 24,27,28/12/2021, giờ Cut-off chuyển tiền trong nội bộ VCB là 18h30, chuyển tiền đến kho bạc nhà nước là 17h00, chuyển tiền điện tử liên ngân hàng ra ngoài hệ thống là 16h30 (số tiền dưới 500 triệu) và 17h30 (trên 500 triệu),…

Ngày 29,30/12/2021, giờ Cut-off chuyển tiền trong nội bộ VCB là 19h30, chuyển tiền đến kho bạc nhà nước là 18h00, chuyển tiền điện tử liên ngân hàng ra ngoài hệ thống  là 17h30 (số tiền dưới 500 triệu) và 18h30 (trên 500 triệu),…

Ngày 31/12/2021, giờ Cut-off chuyển tiền trong nội bộ VCB là 20h30, chuyển tiền đến kho bạc nhà nước là 19h00, chuyển tiền điện tử liên ngân hàng ra ngoài hệ thống  là 18h30 (số tiền dưới 500 triệu) và 19h30 (trên 500 triệu),…

Ngày 1-3/2022, ngân hàng xử lý các công việc nội bộ và đến 4/1/2022 quay trở lại hoạt động bình thường.

Các giao dịch chuyển tiền trong hệ thống VCB (trừ giao dịch chuyển tiền đến KBNN) và chuyển tiền nhanh ra ngoài hệ thống trên kênh ngân hàng điện tử thực hiện 24/7 như hiện hành.

 Người dùng chú ý: Nhiều ngân hàng điều chỉnh thời gian chuyển tiền trên App dịp Tết Dương lịch 2022  - Ảnh 1.

Techcombank cũng điều chỉnh Giờ thanh toán trên F@st EBank từ ngày 24/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Cụ thể, ngày 24,27,28/12/2021, giờ Cut off với các giao dịch đơn là 17h30, và với giao dịch lô/lương là 16h30.

Ngày 29-30/12/2021, giờ Cut off với các giao dịch đơn là 18h30, và với giao dịch lô/lương là 17h30.

Ngày 31/12/2021, giờ Cut off với các giao dịch đơn là 19h30, và với giao dịch lô/lương là 18h30, với giao dịch chuyển tiền quốc tế là 12h00.

Từ 4/1/2022, giờ thanh toán trên F@st Ebank như ngày làm việc bình thường.

Các giao dịch đơn/lô/lương VND có giá trị ≥ 200 tỷ, áp dụng giờ Cut off time là 15h30.

 Người dùng chú ý: Nhiều ngân hàng điều chỉnh thời gian chuyển tiền trên App dịp Tết Dương lịch 2022  - Ảnh 2.

Giờ thanh toán trên F@st EBank từ ngày 24/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Tương tự, VietinBank cũng thông báo thời gian giao dịch VietinBank iPay dịp Tết Dương lịch 2022.

Ngân hàng cho biết, đối với giao dịch chuyển tiền trong hệ thống VietinBank, chuyển tiền liên ngân hàng nhanh 24/7 và các giao dịch thanh toán hóa đơn được hỗ trợ thực hiện 24/7.

Đối với giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng thường (qua kênh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và song phương) trong dịp Tết Dương lịch 2022 như sau:

Giao dịch thực hiện sau 17h00 ngày 28/12/2021 sẽ xử lý vào ngày 29/12/2021.

Giao dịch thực hiện sau 18h00 ngày 29/12/2021 sẽ xử lý vào ngày 30/12/2021.

Giao dịch thực hiện sau 18h00 ngày 30/12/2021 sẽ xử lý vào ngày 31/12/2021.

Giao dịch thực hiện sau 19h00 ngày 31/12/2021 và trong các ngày từ 1/1/2022-3/1/2022 sẽ được xử lý vào ngày 4/1/2022.

MB mở rộng giờ Cut - Off trên kênh Ngân hàng điện tử

Thanh Anh

Cùng chuyên mục
XEM