Người dân Sài Gòn có thể sắp phải đón một đợt tăng giá nước mới

23/07/2016 18:25 PM | Sống

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình dự thảo tăng giá nước sạch giai đoạn 2016-2020. Trong đó, UBND đề xuất chọn phương án 3, giá nước tăng từ 5.300 đồng/m3 đến 6.900 đồng/m3.

Mới đây, văn phòng UBND TPHCM cho biết, UBND TP đã trình dự thảo xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân TP, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP về 3 phương án tăng giá nước sạch giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể: Phương án 1 tỷ lệ thất thoát nước đầu kỳ là 30,66% đến cuối kỳ là 26%. Giá nước sạch đối với đối tượng sinh hoạt trong định mức đầu kỳ là 5.300 đồng/m³ đến cuối kỳ là 7.300 đồng/m³.

Phương án 2 tỷ lệ thất thoát nước là 26% cố định hàng năm. Ưu điểm của phương án này làm cho giá nước hàng năm tăng thấp hơn phương án 1 là 300 đồng/m³.

Phương án 3 tỷ lệ thất thoát nước năm đầu là 29%, và mỗi năm giảm 1,5% để đến năm 2020 tỷ lệ thất thoát nước còn 23%. Giá nước từ 5.300 đồng/m³ đến 6.900 đồng/m³.

Trong các phương án nên trên, UBND TP thống nhất chọn phương án 3 vì đây là phương án tối ưu nhất, có giá nước tăng thấp nhất trong các phương án và khắc phục được nhược điểm của các phương án trước.

Ngoài ra, một số lý do chọn phương án 3 cũng được đưa ra: giá nước mới trong năm đầu của lộ trình đối với nhóm sử dụng sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong lộ trình tăng thấp sẽ không tác động nhiều đến giá sản phẩm, dịch vụ.

Không làm tăng sự bù chéo giá nước của các nhóm sử dụng. Không ảnh hưởng nhiều đến doanh thu dự kiến của đơn vị cấp nước, tạo điều kiện cho đơn vị cấp nước phát triển nguồn nước cũng như phân phối nước đến người tiêu dùng.

Do việc điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn TP lộ trình 2016-2020 sẽ có tác động đến cuộc sống của người dân, nên UBND TP đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP và Thường trực HĐND TP cho ý kiến về phương án giá nước sạch lộ trình 2016-2020 theo đề nghị của Liên Sở nêu trên.

Trước đó, liên sở Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xuất 4 phương án tăng giá nước, trong đó có phương án tăng giá nước 7,9%/năm.

An Nhiên

Cùng chuyên mục
XEM