Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn

Rủi ro tiềm ẩn từ các khoản vay ngoại bảng

Rủi ro tiềm ẩn từ các khoản vay ngoại bảng

4/1/2016 2:02:24 PM

Mặc dù việc quản lý dư nợ cho vay hiện nay đã được đẩy mạnh kiểm soát, song rủi ro từ các khoản ngoại bảng của các ngân hàng thương mại vẫn còn là một dấu hỏi lớn cho các nhà quản lý và...

Tags: khoản vay ngoại bảng, ngân hàng thương mại, bảng cân đối kế toán, Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn, cấp tín dụng, bidv