Tin tức, bài viết mới nhất về :

Nghị định 42

Ban hành thông tư về Chứng khoán Phái sinh

Ban hành thông tư về Chứng khoán Phái sinh

2/24/2016 7:52:31 PM

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 11/2016/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Tags: chứng khoán phái sinh, thị trường chứng khoán, thị trường chứng khoán phái sinh, giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán, Hệ thống giao dịch, Nghị định 42, pháp luật