Ngành học nào mang lại thu nhập cao nhất ?

25/03/2015 10:45 AM | Nghề nghiệp

Ngành kỹ thuật, khoa học máy tính, và toán học mang lại lợi ích tài chính cao nhất. Ước tính mang lại tỷ suất sinh lợi trung bình hằng năm trong 20 năm đạt 12%.

Nội dung nổi bật:

- Theo The Economist vào năm 1972, một người lao động trong độ tuổi từ 25-34 có thể kiếm được nhiều hơn 22% nếu sở hữu bằng đại học, cho đến hôm nay con số này là 70%.

- Cụ thể, nghiên cứu này chỉ ra rằng, ngành kỹ thuật, khoa học máy tính, và toán học mang lại lợi ích tài chính cao nhất. Ước tính trung bình hằng năm trong 20 năm đạt 12%.


Thu nhập của người lao động thường được quyết định bởi nhiều yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, ngành sản xuất, vị trí công việc, giới tính, hay vùng miền. Trong những yếu tố đó, trình độ học vấn đóng vai trò quan trọng.

Ngày nay trình độ học vấn ở cấp đại học thường được xem là yếu tố quan trọng cần thiết cho một người lao động có thể tạo ra lợi ích tài chính cho mình cao nhất trên thị trường lao động. Theo The Economist tại Hoa Kỳ, vào năm 1972, một người lao động trong độ tuổi từ 25-34 có thể kiếm được nhiều hơn 22% nếu sở hữu bằng đại học, cho đến hôm nay con số này là 70%. Tuy nhiên, yếu tố chọn ngành để học và theo đuổi công việc tương ứng khi ra trường cũng rất quan trọng ảnh hưởng đến mức thu nhập mà một người nhận được.

Mức thu nhập sau thời gian học đại học lại không đồng đều cho mọi sinh viên cho các ngành học khác nhau. Một báo cáo được thực hiện bởi PayScale tính toán về lợi ích tài chính nhận được của các sinh viên sau khi tốt nghiệp từ các trường đại học tại Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng mặc dù các trường đại học hàng đầu có thể có nhiều sinh viên suất sắc hơn, song lợi ích tài chính nhận được trong tương lai lại phụ thuộc nhiều hơn về lĩnh vực, chuyên ngành mà sinh viên theo đuổi.

Báo cáo này lựa chọn mức lương của người lao động có bằng cấp từ năm nhóm ngành học, bao gồm (1) kỹ thuật, khoa học máy tính, và toán học; (2) kinh doanh và kinh tế học; (3) khoa học; (4) nhân văn; và (5) nghệ thuật.

Cụ thể, nghiên cứu này chỉ ra rằng, ngành kỹ thuật, khoa học máy tính, và toán học mang lại lợi ích tài chính cao nhất. Ước tính mang lại tỷ suất sinh lợi trung bình hằng năm trong 20 năm đạt 12%.

Hình 1: Lợi ích tài chính của nhóm ngành kỹ thuật, khoa học máy tính, và toán học

Trong khi đó, ngành học kinh doanh và kinh tế học cũng mang lại tỷ suất sinh lợi trung bình 8.7%, xếp ở vị trí thứ hai.

Hình 2: Lợi ích tài chính của ngành kinh doanh và kinh tế học

Xếp ở vị trí thứ ba là ngành khoa học.

Hình 3: Lợi ích tài chính của ngành khoa học

Xếp ở vị trí thứ tư và gần với ngành khoa học và ngành nhân văn.

Hình 4: Lợi ích tài chính của ngành nhân văn

Và xếp cuối cùng là nhóm ngành nghệ thuật.

Hình 5: Lợi ích tài chính của nhóm ngành nghệ thuật

Việc lựa chọn ngành học được xem là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lợi ích về mặt tài chính cho sinh viên sau khi tham gia thị trường lao động. Tuy nhiên, cũng cần nói thêm việc ngành học nào đem lại mức thu nhập cao còn tuỳ thuộc vào từng quốc gia và nền kinh tế với các đặc điểm phát triển của thị trường lao động.

Ở Hoa Kỳ nơi mà các công ty công nghệ, phần mềm máy tính phát triển vượt bậc và đạt lợi nhuận cao nhất thì việc các sinh viên ngành kỹ thuật, khoa học máy tính và toán học sau khi ra trường làm việc với mức thu nhập cao cũng là điều dễ hiểu.

>> Những kỹ năng cần có để xin việc năm 2015

Phương Huỳnh

Phương Huỳnh

Cùng chuyên mục
XEM
Đọc thêm