Ngày 7-4, Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng mới

22/03/2016 09:05 AM | Xã hội

Theo chương trình kỳ họp thứ 11 - Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu chức danh Thủ tướng Chính phủ vào sáng 7-4.

Trước đó, chiều 6-4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để miễn nhiệm chức danh Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong phiên họp này, trước khi Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (có thể) sẽ phát biểu ý kiến.

Ngay sau đó, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời các Đoàn ĐBQH sẽ thảo luận về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

Đến sáng 7-4, Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và sau khi có kết quả kiểm phiếu, tân Thủ tướng Chính phủ sẽ đọc lời tuyên thệ ngay trong phiên họp này.

Trước đó, ngày 31-3, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để bầu tân Chủ tịch Quốc hội , sau khi đã bỏ phiếu để miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội vào ngày 30-3.

Cùng ngày 31-3, Quốc hội sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước. Đến ngày 2-4, Quốc hội sẽ tiếp tục bỏ phiếu kín để bầu tân Chủ tịch nước.

Tương tự tân Thủ tướng, tân Chủ tịch nước và tân Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ đọc lời tuyên thệ khi nhậm chức. Đồng thời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (có thể) sẽ phát biểu ý kiến trước khi Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm.

Theo Viễn Sự

Cùng chuyên mục
XEM