Tin tức, bài viết mới nhất về :

ngân hàng đại á

Bầu Kiên có bao nhiêu tài sản?

Bầu Kiên có bao nhiêu tài sản?

2/18/2014 10:05:26 AM

Ngoài bất động sản, ông Nguyễn Đức Kiên có thể đang nắm giữ cả trăm triệu cổ phiếu ngân hàng, giá trị hàng ngàn tỉ đồng.

Tags: bất động sản, bất động sản, ngân hàng ACB, Bầu Kiên, Nguyễn Đức Kiên, ngân hàng đại á, cổ phiếu ngân hàng, cáo trạng lần 2, kê biên

"Cổ đông lớn" - anh có quyền gì?

"Cổ đông lớn" - anh có quyền gì?

5/10/2013 11:19:00 AM

Cổ đông nắm giữ trên 35% cổ phần có quyền biểu quyết có thể phủ quyết mọi quyết định tại ĐHCĐ, bất kể quyết định đó đúng hay sai!

Tags: cổ đông lớn, scic, VNM, ngân hàng đại á