Tin tức, bài viết mới nhất về :

mùi hương và cảm xúc

Tuyệt chiêu ngân hàng 'dụ' khách bằng mùi thơm

Tuyệt chiêu ngân hàng 'dụ' khách bằng mùi thơm

1/22/2014 4:27:49 PM

'Mắt thấy, tai nghe' thôi chưa đủ, 'mũi ngửi, miệng nếm' nữa mới xong.

Tags: ngân hàng, mùi hương, mùi hương và cảm xúc, dụ khách, hương thơm, mùi gỗ, mùi biển, tuyệt chiêu