Tin tức, bài viết mới nhất về :

mục tiêu rõ ràng

Làm kinh doanh cũng như tham gia một trận bóng, muốn chiến thắng bạn cần có mục tiêu rõ ràng, hiểu được sự thay đổi của thế trận để có chiến lược khôn ngoan

Làm kinh doanh cũng như tham gia một trận bóng, muốn chiến thắng bạn cần có mục tiêu rõ ràng, hiểu được sự thay đổi của thế trận để có chiến lược khôn ngoan

9/12/2018 8:00:00 PM

Trong thể thao cũng như trong kinh doanh, để đạt được thành công, bạn phải đặt ra mục tiêu rõ ràng, phát triển một chiến lược thông minh và trải qua nhiều lần thực hành.

Tags: mục tiêu rõ ràng, năng lực chuyên môn, thay đổi thế trận

Bạn thuộc về 20% người tập trung lập nghiệp hay 80% người tập trung làm công ăn lương?

Bạn thuộc về 20% người tập trung lập nghiệp hay 80% người tập trung làm công ăn lương?

7/27/2018 9:30:19 AM

Những quan điểm thịnh hành của 10 năm trước giờ đã trở nên "cổ lỗi" rồi. Cứ tin tưởng những điều đó đi rồi bạn sẽ bị Knock-out...

Tags: tập trung làm việc, năng lực học hỏi, nắm bắt cơ hội, ảo tưởng, mục tiêu rõ ràng, thích shopping, làm công ăn lương