Tin tức, bài viết mới nhất về :

mục tiêu cuối cùng

Sau khi đi làm, thứ duy nhất tăng chỉ là tuổi tác! Mỗi người thực sự phải có cho mình một mục tiêu cuối cùng?

Sau khi đi làm, thứ duy nhất tăng chỉ là tuổi tác! Mỗi người thực sự phải có cho mình một mục tiêu cuối cùng?

12/25/2018 8:15:00 AM

"Chuyện mà hiện tại bạn suy nghĩ, sau này chẳng có chuyện nào xảy ra cả". Hi vọng bạn của tương lai cũng có thể nói với của hiện tại câu nói này.

Tags: thứ duy nhất, tiền tiết kiệm, trải nghiệm cảm giác, tận hưởng cuộc sống, người thành đạt, mục tiêu cuối cùng, đánh mất hiện tại