Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam

22/11/2022 09:42 AM | Sống

Một ngày của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 bắt đầu lúc 8h và kết thúc lúc 22h đêm. Các thí sinh đang tích cực tập luyện, chuẩn bị sức lực và tinh thần để tỏa sáng ở đêm chung khảo.

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 1

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 2

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 3

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 4

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 5

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 6

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 7

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 8

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 9

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 10

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 11

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 12

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 13

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 14

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 15

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 16

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 17

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 18

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 19

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 20

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 21

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 22

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 23

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 24

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 25

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 26

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 27

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 28

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 29

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 30

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 31

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 32

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 33

Một ngày từ 8h sáng đến 22h đêm của thí sinh Hoa hậu Việt Nam ảnh 34

Không chỉ là thí sinh, 56 cô gái thân thiết, xem nhau như chị em. Họ thường tụ họp chụp ảnh, trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm trong thời gian nghỉ ngơi. Kết thúc buổi tập luyện lúc 22h đêm, các thí sinh về nhà chung, sau đó chuẩn bị tinh thần, thể lực để tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2022.

Theo Huy Lê - Phạm Nguyễn - Trọng Tài

Cùng chuyên mục
XEM