Thaco sở hữu 85% công ty địa ốc Đại Quang Minh

13/04/2018 16:29 PM | Kinh doanh

Đại Quang Minh là công ty bất động sản do Thaco nắm 90% vốn. Sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tỷ lệ sở hữu của Thaco tại đây đã giảm xuống dưới 85%.

Theo thông tin từ Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco), công ty con trong lĩnh vực bất động sản là CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đã phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm vừa qua.

Cụ thể, Thaco cho biết, Đại hội cổ đông hồi tháng 9/2017 của Đại Quang Minh đã thông qua nghị quyết về việc phát hành thêm 650.000 cổ phiếu cho chỉ 1 cổ đông cá nhân, với giá phát hành 4,2 triệu đồng/cổ phiếu, cao gấp hơn 4 lần so với mệnh giá một cổ phiếu của doanh nghiệp này, là 1 triệu đồng/cổ phiếu.

Theo tính toán, số tiền mà cá nhân này chi ra để mua cổ phiếu của Đại Quang Minh là 2.730 tỷ đồng. Nếu tính theo mức giá này, giá trị của Đại Quang Minh khoảng hơn 20.000 tỷ đồng.

Việc phát hành đã tăng vốn điều lệ của Đại Quang Minh từ 4.200 tỷ đồng lên 4.850 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến 31/12/2017, cổ đông cá nhân nói trên mới góp khoảng 1.071 tỷ đồng, tương đương 255.000 cổ phiếu. Do vậy, tỷ lệ sở hữu của Thaco trong Đại Quang Minh mới chỉ giảm từ 90% xuống 84,85%. Nếu cá nhân nói trên góp đủ số vốn, tỷ lệ sở hữu của Thaco sẽ xuống dưới 78%.

Đại Quang Minh là doanh nghiệp do Tổng công ty PTHT & ĐT tài chính Việt Nam – Công ty Cổ phần, Công ty TNHH ĐTXD Ngân Bình, cùng ông Trần Đăng Khoa và CTCP Đầu tư Mai Linh thành lập năm 2011. Năm 2012 Thaco mua 30% cổ phần và đến năm 2014 mua thêm 15% cổ phần của Công Đại Quang Minh.

Bên cạnh ô tô thì khu đô thị Sala là dự án mà Thaco đã dành rất nhiều tâm huyết để triển khai. Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương thậm chí đã rút khỏi vị trí Tổng giám đốc của Thaco để giữ vị trí Tổng giám đốc của Đại Quang Minh.

Đến giữa năm 2016, Thaco đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Đại Quang Minh từ 45% lên 90%. 2 cổ đông sáng lập là Đầu tư Mai Linh đã thoái toàn bộ 37,5% vốn còn ông Trần Đăng Khoa giảm sở hữu từ 17,5% xuống còn 5%.

Tính đến cuối năm 2017, giá trị bất động sản dở dang của Đại Quang Minh là 10.620 tỷ đồng.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM