Tin tức, bài viết mới nhất về :

Monet

Monet, Thành Chương và chuyện làm giàu từ văn hoá

Monet, Thành Chương và chuyện làm giàu từ văn hoá

6/4/2013 9:49:25 AM

Việt Nam không thiếu di sản, nhưng số lượng mất mát, hư hỏng vì chiến tranh, thiên tai và cả vì quan niệm sai lầm... rất lớn.

Tags: Phủ Thành Chương, di sản, Monet